آیین‌نامه‌های آموزشی

دستورالعمل اجرایی دوره کارشناس‌ارشد با الحاقات
آیین‌نامه دوره دکتری (Ph.D) ورودی‌های 88 و 89
دستور‌العمل اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری ورودی 88 و 89
آیین‌نامه دوره دکتری برای دانشجویان ورودی 1390 به بعد
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های 1390 و بعد از آن
آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 88 به بعد
پیوندها:
رشته‌های آموزشی
فرم‌های آموزشی
سرفصل دروس
اطلاعات تماس:
کارشناس آموزشی طاهره کاوه:
29904021