صفحه اصلی
مدارک مورد نیاز مصاحبه آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1401-1400
  • 7268 مشاهدات

خواهشمند است در اسرع وقت مدارک ذیل را به آدرس grd.lapri@sbu.ac.ir ارسال نمایید.

الف) گواهی ثبت نام غیر حضوری داوطلب در سیستم جامع آموزشی گلستان

ب) فرم مشخصات (فرم شماره 1مندرج در سایت دانشگاه)؛

ج) تصویر شناسنامه و يا كارت ملي؛

د) کارنامه مرحله اول آزمون دکتری که در کد رشته محل های این دانشگاه حدنصاب لازم را کسب نموده است.

ه) حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبنی بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دکتری، با مشخصات کامل و نحوه تماس با اساتید محترم توصیه کننده؛

و) مدرک احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرک ملی یا بین المللی)؛

ز) ارسال فایل پایان نامه کارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر)؛

ح) مدارك تحصیلی مقاطع کاردانی، كارشناسي و كارشناسي ارشد به همراه ریز نمرات؛

ط) مدارکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مشخص نماید. (ویژه برادران)؛

ی) تصویر کارت ایثارگری براي آن‌ دسته از معرفي‌شدگاني كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نموده‌اند؛

ک) تصویر گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن ‌دسته از معرفي‌شدگاني كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند؛

ل) کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی؛

م) واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه برای هر کد رشته محل (1.200.000 ریال) صرفاً از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی سیستم گلستان توسط داوطلب پرداخت شود.

 * قابل توجه داوطلبین محترم: مبلغ مذکور غیر قابل استرداد است.

کارشناس مربوطه: خانم طاهره کاوه

تلفن: 29904021

افزودن نظرات