ارتباط با پژوهشکده

به‌منظور ارتباط با پژوهشکده می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
رئیس پژوهشکده: 22431773 و 29904020
معاون تحصیلات تکمیلی پژوهشکده: 29904012
معاون پژوهشی پژوهشکده: 29904006
مسئول اجرایی: 29904021
کارشناس امور آموزشی: 29904021
کارشناس امور پژوهشی: 29904025
نمابر: 22431775
کدپستی: 1983969411
School.lapri[at]sbu.ac.ir
تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهیدبهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما