صفحه اصلی
اطلاعیه زمان مصاحبه آزمون دوره دکتری سال 1398، پژوهشکده لیزر و پلاسما
  • 2171 بازدید

قابل توجه معرفی شدگان مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 1398، رشته های فوتونیک و مهندسی پلاسما

الف: مصاحبه طبق تاریخ اعلام شده در روز شنبه مورخ 25 خردادماه 1398 ساعت 8:30 صبح آغاز می شود.

**حضور همه داوطلبان در ساعت اعلام شده الزامی است.

ب: محل برگزاری مصاحبه: دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان اصلی پژوهشکده لیزر و پلاسما (جنب خیابان استخر) می باشد. 

** ارائه کلیه مدارک اعلام شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است.

افزودن نظرات