اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا دانشگاه شهیدبهشتی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای دکتر منصور غلامی  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
2 آقای دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه ودبیر هیئت امنا
3 آقای دکتر سعید سهراب پور رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی
4 آقای دکتر عبد الرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
5 آقای دکتر غلامرضا گرائی نژاد نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6 آقای دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو و عضو حقیقی هیئت امنا
7 آقای مهندس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو حقیقی هیئت امنا
8 حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد عضو هیئت امنا
9 آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان عضو هیئت امنا
10 آقای دکتر مجید قاسمی عضو هیئت امنا
11 آقای دکتر هادی ندیمی عضو هیئت امنا

مصوبه‌های هیئت امنا

ابلاغیه ها

ابلاغیه اولین نشست عادی هیئت امنا

 
ابلاغیه                                                                                               صورتجلسه                                                      پیوست ها
 ابلاغیۀ اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی(1394.1.25)          صورتجلسه نشست عادی هیات امنا                       پیوست دستور 1                          ابلاغیۀ دومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی (1396.6.14)       صورتجلسۀ نشست عادی هیات امنا                        پیوست دستور 13                        ابلاغیۀ سومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی (1394.12.08)     صورتجلسه نشست عادی هیات امنا                       پیوست 1 دستور اول
                                                                                                                                                                             پیوست 2 دستور هفتم
                                                               
ابلاغیه                                                                         صورتجلسه                                                                                             پیوست ها
ابلاغیه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی   صورتجلسه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی 
ابلاغیه دومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی   صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی                    پیوست دستور 4
 
ابلاغیه                                                                                                 صورتجلسه
ابلاغیه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی (1392.12.18)          صورتجلسۀ اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی   
ابلاغیه                                                                                        صورتجلسه                                                                                 پیوست ها
ابلاغیه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی 91.6.22         صورتجلسۀ اولین نشست عادی                                                        
                                                                                                                                                                                               پیوست دستور 11