صفحه اصلی
سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی معرفی شد
  • 148546 بازدید

جلسه معارفه سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر رسولی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر طالب‌پور، معاون فرهنگی و اجتماعی؛ یکشنبه 17 بهمن 1400 در حوزه ریاست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رسولی، با قدردانی از فعالیت‌های دکتر نعیمی در مدت تصدی سمت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی اظهار امیدواری کرد، ایشان در ظلّ توجهات خداوند سبحان در استمرار فعالیت‌های علمی و اجرایی در دانشگاه موفق و مؤید باشند.

مشاور رئیس دانشگاه در ادامه با معرفی دکتر سید مهدی طباطبائی به عنوان سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی اظهار امیدواری کرد، دکتر طباطبایی با همکاری و هماهنگی سایر همکاران، به تقویت فضای معنوی، ارتقای وضعیت فرهنگی دانشگاه و فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت فعال و مؤثر دانشجویان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی اهتمام ورزند و برای پیشبرد اهداف و ارتقای همه جانبه معاونت فرهنگی و اجتماعی، در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه بکوشند.

افزودن نظرات