صفحه اصلی
سرپرست جدید مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی معرفی شد
  • 173324 بازدید

جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی با حضور دکتر حجت رسولی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر منصور دکتر میراحمدی، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی؛ دوشنبه 17 آبان 1400 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر رسولی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی؛ با قدردانی از خدمات دکتر عرب‌مازار در مدت تصدی ریاست مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی؛ انتصاب دکتر حسنعلی قنبری ممان، استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به سرپرستی این مرکز را تبریک گفت و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایط موجود و با توجه به رویکردهای رئیس محترم جمهور و دولت در «استفاده از دانشگاه ها به عنوان اتاقهای فکر دولت و لزوم پیوند دو ساحت علم و عمل» باید دانشگاه و از جمله دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی نقش پررنگی در انجام پژوهش‌های نیاز محور به منظور حل مشکلات و معضلات کشور ایفا نماید.

افزودن نظرات