اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا دانشگاه شهیدبهشتی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت امنا
2 آقای دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه ودبیر هیئت امنا
3 آقای دکتر پیمان صالحی رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه شهید بهشتی
4 آقای دکتر عبد الرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
5 آقای دکتر غلامرضا گرائی نژاد نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6 آقای دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو و عضو حقیقی هیئت امنا
7 آقای مهندس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو حقیقی هیئت امنا
8 حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد عضو هیئت امنا
9 آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان عضو هیئت امنا
10 آقای دکتر مجید قاسمی عضو هیئت امنا
11 آقای دکتر هادی ندیمی عضو هیئت امنا

مصوبه‌های هیئت امنا

صورتجلسه

صورتجلسه اولین نشست عادی هیات امنا 99.5.14
پیوست 1  دستور 2 هیئت امنای مورخ 1399.05.14
پیوست 2 دستور 4 هیئت امنای مورخ 1399.05.14​​​​​​​
صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنا مورخ 99.11.28
​پیوست 1 موضوع دستور هفتم دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در دانشگاه موضوع ماده 119 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی 1399.11.28
​​​​​​​
پیوست 2 دستور هشتم دستوالعمل نحوه انتخاب استاد ممتازمورخ 1399.11.28​​​​​​​
​​​​​​​پیوست 9 موضوع دستور بیست و پنجم تمدید خدمت اعضای هیئت علمی پیمانی با ماندگاری هشت سال مورخ 1399.11.28
پیوست 10 موضوع دستور بیست و ششم ادامه همکاری اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی با ماندگاری هشت سال مورخ 1399.11.28​​​​​​​
پیوست 11موضوع دستور سی و چهارم اصلاحیه موادی از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی  سال مورخ 1399.11.28​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
پیوست 12 موضوع دستور سی و پنجم اصلاحیه ایین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مورخ 1399.11.28​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
ابلاغیه ها

ابلاغیه اولین نشست عادی هیئت امنا

 
ابلاغیه                                                                                               صورتجلسه                                                      پیوست ها
 ابلاغیۀ اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی(1394.1.25)          صورتجلسه نشست عادی هیات امنا                       پیوست دستور 1                          ابلاغیۀ دومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی (1396.6.14)       صورتجلسۀ نشست عادی هیات امنا                        پیوست دستور 13                        ابلاغیۀ سومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی (1394.12.08)     صورتجلسه نشست عادی هیات امنا                       پیوست 1 دستور اول
                                                                                                                                                                             پیوست 2 دستور هفتم
                                                               
ابلاغیه                                                                         صورتجلسه                                                                                             پیوست ها
ابلاغیه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی   صورتجلسه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی 
ابلاغیه دومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی   صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی                    پیوست دستور 4
 
ابلاغیه                                                                                                 صورتجلسه
ابلاغیه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی (1392.12.18)          صورتجلسۀ اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی   
ابلاغیه                                                                                        صورتجلسه                                                                                 پیوست ها
ابلاغیه اولین نشست عادی هیات امنا دانشگاه شهید بهشتی 91.6.22         صورتجلسۀ اولین نشست عادی                                                        
                                                                                                                                                                                               پیوست دستور 11