ارتباط با حوزه ریاست

Responsive Image

شماره‌های تماس:

29902221-29902222-22431601
 

فکس:

22431604
 

آدرس:

بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، حوزه ریاست.