صفحه اصلی
انتصاب دکتر حمید لطیفی به سمت دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک، ساخت و مواد پیشرفته
  • 4634 بازدید

با حکم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر حمید لطیفی به ‌عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک، ساخت و مواد پیشرفته منصوب شد.
با گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ با حکم دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛ دکتر حمید لطیفی به‌ عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک، ساخت و مواد پیشرفته منصوب شد و از زحمات محمدصادق ذبیحی دبیر ستاد لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و همچنین محمود مهرداد شکریه دبیر پیشین ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته قدردانی و تشکر شد.
در این حکم آمده است:
انتظار می‌رود با توکل به خداوند سبحان و در چارچوب وظایف تعیین‌شده با ادغام ستادهای توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی و ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته و در انطباق با نظام‌نامه جامع ارزیابی متوازن مأموریت‌های ستادهای توسعه فناوری نسبت به تدوین راهبردها، اولویت‌ها، راهکارها و هم‌افزایی فعالیت‌های مرتبط با حوزه لیزر، فوتونیک، ساختارهای میکرونی و همچنین مواد پیشرفته و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام نمایند.
استفاده از ظرفیت‌های مؤثر ستادهایی که اینک در چهارچوب نظام‌نامه ادغام می‌شوند اعم از نیروی انسانی کارآمد و تداوم اقدامات جاری با اتخاذ رویکرد مناسب و چالاک در تعادل و هماهنگی مستقیم با مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی مورد تاکید است.​

افزودن نظرات