صفحه اصلی
بازدید اعضای هيأت علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما از دانشگاه فدرال کازان
  • 4473 بازدید
برنامه دیدار از دانشگاه فدرال کازان و ارائه سمینار مشترک توسط اعضای هیاًت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه کازان و پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی به منظور آشنایی بیشتر با یکدیگر و همینطور برقراری ارتباط بین اعضا برای همکاری علمی آتی در روزهای 5 و 6 مهر در دانشگاه فدرال کازان برگزار شد.
این دیدار با هماهنگی خوب مسئولین مربوطه به مدیریت پروفسور رومان یوسوپوف برگزار شدو  قبل از ورود تمام مراحل و اجزا پیش بینی و تنظیم شده بود. در این سفر علاوه بر بحثهای علمی برنامه به گونه ای تدارک دیده شده بود که گروه با شهر و دانشگاه نیز آشنایی خوبی پیدا کردند.
جلسه سمینار با صحبتهای رئیس انستیتو فیزیک دانشگاه فدرال کازان و خوش آمد گویی آنها شروع شد و سپس مطابق برنامه سخنرانی ها انجام شد. سطح صحبتها بسیار خوب بود و هر دو طرف فعالیتهای خود را به خوبی مطرح کردند.
قبل از شروع سخنرانی های علمی، رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما ضمن تشکر از میزبانی گرم اعضای دانشکده فیزیک دانشگاه کازان، به معرفی ایران، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده لیزر و پلاسما پرداخت. در ادامه ایشان و دیگر همکاران به ارائه مطالب خود پرداختند. در مجموع از پژوهشکده لیزر و پلاسما 10 نفر و از دانشگاه کازان 7 نفر سمینار ارائه دادند.
برنامه دیگر بازدید از آزمایشگاهها بود که جزئیات بیشتری از زمینه های همکاری روشن شد. زمینه‌های مشترک مورد توافق طرفین عمدتاً لیزرهای فمتوثانیه و برهمکنش با مواد، اسپینترونیک و کاربرد در ذخیره سازی اطلاعات، مگنتواپتیک و مگنتوپلاسمونیک، اپتوژنتیک و تصویربرداری زیستی، رامان اسپکتروسکوپی و دیگر زمینه های مشترک بود.
مقرر گردید دو مؤسسه در قالب تبادل دانشجو، فرصت مطالعاتی، استفاده از امکانات و اجرای پروژه های مشترک همکاری داشته باشند.

kazanlaser (2).JPG
kazanlaser (1).JPG
افزودن نظرات