بازدید از پژوهشکده لیزر و پلاسما

برنامه روز باز پژوهشکده لیزر و پلاسما

در روزهای ذکر شده پژوهشکده برای عموم علاقمندان با هماهنگی و درخواست بازدید و مشخص کردن نوع بازدید و اطلاعات دیگر مطابق فرم زیر، باز است. در این روزها پژوهشکده برنامه متناسب با بازدید کنندگان برای آشنایی با علم فوتونیک و فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشکده برگزار می کند.         برنامه­ های روز باز پژوهشکده§         خوش آمدگویی و توضیحات اولیه§         سمینار کوتاه معرفی متناسب با بازدیدکنندگان شامل:o        معرفی اصول و کاربردهای لیزر در سالن پژوهشکدهo        معرفی پژوهشکده لیزر و آزمایشگاه­ها و جایگاه علمی آنo        پرسش و پاسخ§         بازدید از امکانات تدارک دیده شده متناسب با بازدید کنندگان§         بازدید از آزمایشگاهها متناسب با بازدید کنندگان و آمادگی آزمایشگاهها§         جلسه پایانی و پرسش و پاسخ در صورت نیازبرای مشاهده و تکمیل فرم ذیل از مرورگر Firefox استفاده نمایید.