بازدید از پژوهشکده لیزر و پلاسما

برنامه روز باز پژوهشکده لیزر و پلاسما

در روزهای ذکر شده پژوهشکده برای عموم علاقمندان با هماهنگی و درخواست بازدید و مشخص کردن نوع بازدید و اطلاعات دیگر مطابق فرم زیر، باز است.