پژوهشی

دستاوردهای علمی

افتخارات پژوهشکده لیزر و پلاسما به شرح ذیل می‌باشند:

 از مهمترين وقايع رخ داده در تاريخ پژوهشكده لیزر و پلاسما می‌توان به بازديد مقام معظم رهبری در بهار سال 1382 از پژوهشکده لیزر و پلاسما اشاره نمود. ايشان در این تاريخ بازديدی يك‌روزه از دانشگاه شهيد بهشتی داشتند كه دیدار خود را از پژوهشكده ليزر و پلاسما آغاز نموده و طی حضور خود از تمامی آزمايشگاه‌های اين پژوهشكده بازديد كردند، و بازدید ایشان منشاء برکات فراوانی برای این مجموعه گردید.  

 • کسب رتبه طرح پژوهشی برتر در سال 1379 در جشنواره بین‌المللی خوارزمی

 •  انتخاب پژوهشگر برتر کشور در سال 1383 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • کسب رتبه پژوهش کاربردی برتر در بیستمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی در سال 1385

 • انتخاب مدیر پژوهشی برتر در سال 1385 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • انتخاب پژوهشگر برتر کشور در سال 1385 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • تاسیس قطب علمی فوتونیک در پژوهشکده لیزر و پلاسما در سال 1385

 • انتخاب استاد نمونه کشوری در سال  1387 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • انتخاب مدیر پژوهشی برتر در سال 1389 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • تاسیس قطب علمی پلاسما و کاربردهای آن در پژوهشکده لیزر و پلاسما در سال 1390

 • انتخاب استاد نمونه کشوری در سال 1391 از سوی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

 • انتخاب قطب علمی پلاسما و کاربردهای آن به عنوان قطب علمی برتر در حوزه علوم پایه در سال 1392