معرفی آزمايشگاههاي تحقيقاتي
در بدو تأسيس پژوهشكده تعداد 3 آزمايشگاه در اين مركز فعال شدند. عليرغم وجود مشكلات فراوان داخلي (به ويژه بودجه اندك اين مركز، گران بودن دستگاهها و تجهيزات و تعداد بسيار اندك شركت هاي توليدي داخلي) و مشكلات خارجي (كه از استراتژيك بودن علم ليزر و وجود تحريم هاي جدي كشورهای غربي در مورد عدم فروش اقلام مرتبط با علم، به ايران ناشي مي‌گرديد)، با یاری خداوند متعال و با تلاش شبانه روزي اعضاي هيات علمي پژوهشكده ليزرو پلاسما، پس از اين مدت، تعداد آزمايشگاههاي اين مركز به  22 آزمایشگاه رسيد که در سه ساختمان پژوهشکده قرار دارند. 

Responsive Image